Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2015

lkd
2934 3960 500
Reposted bylordhelmofonwdeszczubzystrangemehattivatti
lkd
 Niektórzy ludzie sprawiają, że chce się być kim lepszym, niż się jest. Dzięki nim odkrywamy swoje prawdziwe znaczenie, prawdziwą tożsamość. Przy nich umiemy latać, przy innych nie da się nawet biec, można tylko stać w miejscu albo z trudem powłóczyć nogami.
— Shirin Kader – Zaklinacz słów
Reposted fromIriss Iriss viacytaty cytaty
lkd
Dostaliśmy w posiadanie noc, by być ludźmi, którymi nie jesteśmy za dnia.
— znalezione
Reposted frommonsoon monsoon viakarna karna
lkd
Literatura piękna? Proszę pani, mnie interesuje literatura brzydka. Ordynarna, bełkotliwa, chaotyczna, nielogiczna i niekonsekwentna. Zdradzająca frazę z przeżyciem, bezkarnie gwałcąca tradycję i rozmiłowana w słodko-kwaśnym zapachu wyprutych flaków nowoczesności.
— Autor Sobie Nieznany
lkd
Nie wypalasz się od szybkiego życia, wypalasz się od powolności i znudzenia.. 
— Cliff Burton
Reposted fromcytaty cytaty viapromieniecienia promieniecienia
lkd
5649 3ff1
Reposted frompromieniecienia promieniecienia
lkd
klasy kasą nie zastąpisz.
— ...
Reposted fromkatalama katalama viapromieniecienia promieniecienia
lkd
Po co się z tym męczyć i bawić w sentymenty, to już nie to miejsce i czas.
— spinache
7776 179a 500

trembaum:

Bruna Bruce

Reposted fromc4tnot3s c4tnot3s viapromieniecienia promieniecienia
lkd
Najgorsze co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca.
— Mikołaj Bajorek
Reposted fromSabela Sabela viaWilalena Wilalena
lkd
You’re going to think the pain will never end, but it will. But first, you have to let it all in. You can’t fight it. It’s bigger than you. You have to let yourself drown in it. Then, eventually, you’ll start to swim. And every single breath you fight for will make you stronger. And I promise you; you’ll beat it.
Reposted fromharridan harridan viacytaty cytaty
lkd
Uzależnienie nigdy dobrze się nie kończy. W końcu to, co daje nam kopa, przestaje sprawiać przyjemność i zaczyna boleć. Mówią, że nie można rzucić nałogu, dopóki nie sięgnie się dna. Ale skąd wiadomo, że już się tam jest? Bo nie ważne jak boli, jeśli przestaniemy to robić, boli jeszcze bardziej.
— Meredith Grey / przetrwałam
lkd
Just because your wheels don't fit their roads, doesn't mean there's something wrong with you. You just haven't found your road yet. -Tumblr
Reposted frommondomg mondomg viawasteland wasteland
lkd

Wolę aroganckich z natury niż chamskich na pokaz.
Reposted fromunforgiving unforgiving
lkd
1836 e921 500
Reposted frommisza misza viaiansha iansha
lkd
"Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę."
— Brigitte Nicole
Reposted fromseverine severine viaiansha iansha
lkd
Najtrudniej jest wtedy, kiedy na głodzie bliskości, szukamy czegoś (zazwyczaj byle czegoś), co nam tę bliskość zastąpi, tak jak zupka chińska stłumi głód, nie odżywając przy tym organizmu.
Chcę bliżej - Krótki poradnik jak ogarnąć życie
lkd
Ciągle milczał i wszyscy myśleli, że milczy o czymś. A on milczał, ot tak sobie, milczał, bo nie żył. Może zresztą żył, ale nie tutaj. Może nawet kochał, ale nie ich.
— różewicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafreshpoison freshpoison
0270 a70f 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaiansha iansha
lkd
4474 0a32
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl